Algemeen over de Samen naar School klas

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of (meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder beperking van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder beperking dagelijks aan bij elkaars activiteiten en lessen. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde en ervaren medewerkers, op basis van een met ouders afgestemd ontwikkelplan.

Specialistische dagbesteding & onderwijs

Stichting Lotta biedt 5 dagen in de week individuele ontwikkelingsgerichte begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging op maat gemaakte zorg/onderwijsarrangementen van 08:30 tot 16:30 uur. Ieder kind krijgt een individueel ontwikkelingsplan. De inhoud van dit plan wordt bepaald door de individuele hulpvraag en de nieuwe ontdekte mogelijkheden en wordt dus continu aangepast en bijgesteld. Zo wordt er voortdurend gezocht naar mogelijkheden van het kind om deze vervolgens te ontplooien door de ontwikkeling op gang te brengen en verder uit te bouwen.

Stichting Lotta biedt unieke zorg, begeleiding en behandeling op het gebied van: kleinschaligheid, individuele vraaggestuurde zorg gericht op de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, integratie binnen de maatschappij, persoonlijke zorg en aandacht, samenwerking ouders / verzorgers en andere disciplines rondom het kind (o.a. fysiotherapie, logopedie, spelbegeleiding).

Alle begeleiders werkzaam bij Stichting Lotta hebben minimaal een gerichte MBO opleiding (MMZ niveau 4) of HBO opleiding afgerond (SPH, Pedagogiek, PABO) en ervaring in de gehandicaptenzorg en het onderwijs. Een groot aantal medewerkers is in het bezit van een SKJ Registratie.

Er is een samenwerking met een ervaren orthopedagoog. Zij is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen NVO.

Op het moment dat een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt wordt het leerplichtig. Vooraf kijken we samen met ouders welke vorm van onderwijs en zorg het beste passen bij het kind. Voor ieder kind wordt een maatwerkvoorziening gemaakt.

Kinderen met een (ernstig)meervoudige beperking kunnen vanaf de leeftijd van 2 jaar tot 12 jaar terecht in onze klas. Hier krijgen zij alle benodigde intensieve zorg en begeleiding. We werken aan ontwikkelingsvaardigheden op het niveau van het kind. Er zijn aansluitmomenten bij school en kinderen van school komen op bezoek bij ons in de klas. Tevens is er therapie op maat voor het kind beschikbaar. (logopedie, fysiotherapie, ergotherapie)

Onderwijs voor onze kinderen is volop in ontwikkeling. Onderwijs wordt binnen onze visie op maat aangeboden. We werken met diverse methodes, in de toekomst gaan we werken met een leerling-volg-systeem. De kinderen volgens hun eigen programma en waar mogelijk nemen zij ook deel aan lessen in de reguliere schoolklas. Dit is altijd onder begeleiding van een medewerker van Stichting Lotta.

Onze kinderen

De kinderen die in de groep van Stichting Lotta starten, zijn in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Zij hebben diverse beperkingen die zich kunnen uiten in een ontwikkelingsachterstand en/of (meervoudige) beperking. Zij zijn kwetsbaar binnen diverse ontwikkelingsgebieden. De kinderen hebben sterk verminderde, tot totale afwezigheid van zelfredzaamheid, waardoor ze sterk afhankelijk zijn van hun omgeving. In de dagelijkse zorg en ondersteuning ontstaan communicatieproblemen door het verminderde vermogen tot non-verbale en verbale communicatie. Ook op cognitief gebied hebben de kinderen een (grote) ontwikkelingsachterstand vanwege hun complexe beperking. De kinderen hebben, mede daardoor, een (tijdelijke) ontheffing van de leerplicht. Kinderen met zowel een Jeugdwet- (PGB) als WLZ-indicatie (PGB) zijn welkom. Belangrijk is dat de kinderen kunnen gedijen in het “samen naar school” concept.

Vacatures:

Momenteel zijn er geen vacatures bij stichting Lotta.
    I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.