Algemeen

In Nederland is het onderwijs voor kinderen mét en zónder handicap meestal gescheiden. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, volgen kinderen met een handicap onderwijs samen met andere gehandicapte kinderen. Soms gaan kinderen met een handicap helemaal niet naar school. Vaak gaan ze naar een dagbesteding.

Wij willen al het goede van deze werelden samenvoegen. Zorg en onderwijs gaan bij ons hand in hand. Bij ons komen kinderen met en zonder handicap elkaar tegen en leren ze hoe leuk het kan zijn om met elkaar samen te leven en van elkaar te leren. Stichting Lotta is één van de bijzondere initiatieven die gesteund worden door de NSGK Samen naar School.

Specialistische zorg in combinatie met onderwijs

Stichting Lotta biedt 5 dagen in de week ontwikkelingsgerichte begeleiding, persoonlijke verzorging en waar nodig behandeling. Verpleging kunnen wij organiseren rondom de zorgvraag van uw kind. In een sfeervolle setting waar zowel in groepsverband als op individueel niveau aan ontwikkeling wordt gewerkt. Ieder kind krijgt een persoonlijk (ontwikkelings) plan. De inhoud van dit plan wordt bepaald door de individuele hulpvraag en de nieuw ontdekte mogelijkheden en wordt dus continu aangepast en bijgesteld. Er wordt ingezet op Early Intervention. Zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsgericht aanbod, afgestemd op het eigen niveau. Het zoeken van de juiste leerroute per kind passend binnen zijn/haar mogelijkheden.

Stichting Lotta biedt unieke zorg in deze regio op het gebied van: kleinschaligheid, individuele vraaggestuurde zorg gericht op de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, integratie binnen de maatschappij, persoonlijke zorg en aandacht, samenwerking ouders / verzorgers en andere disciplines rondom het kind (o.a. fysiotherapie, logopedie, spelbegeleiding).

Alle begeleiders werkzaam bij Stichting Lotta hebben een gerichte opleiding afgerond en werken met hart en ziel voor onze kinderen. Alle begeleiders volgen verplichte bij-scholing om op een veilige manier te kunnen werken. Denk hierbij aan medicatie uitreiken & toedienen, toedienen sondevoeding, Kinder-EHBO etc.

Stichting Lotta combineert op een unieke manier de zorg met onderwijs. Bij ons gaat zorg en onderwijs, waar mogelijk en wenselijk, hand in hand. Stichting Lotta gaat nauw samenwerken met het Jenaplan Kindcentrum in Boxmeer. Daardoor is het mogelijk om zorg en onderwijs te combineren. Kinderen met en zonder beperking gaan samen naar school.

“Een school die leert dat niemand wordt buitengesloten, bereidt voor op een samenleving waarin iedereen meetelt” (Bron: stichting zorg onderwijs nu)

Het onderwijs zie je bij Stichting Lotta ook op verschillende manieren terug. We zullen gepaste (z)mlk leerlijnen integreren binnen ons ontwikkelingsprogramma. Daarnaast zullen we regelmatig aansluiting zoeken binnen de diverse groepen binnen het kindcentrum. De aansluiting kan leeftijdsgebonden maar ook niveaugebonden zijn. Onderwijs niet als doel maar onderwijs als middel om tot leren te komen.

Op het moment dat een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt wordt het leerplichtig. Afhankelijk van de wensen van u als ouder kijken we samen naar wat de beste vervolgstap is voor uw kind. Als uw kind ontheffing krijgt van de leerplicht dan kan het bij stichting Lotta dus toch “onderwijs” volgen. Onderwijs op maat want ieder kind heeft recht op onderwijs, ongeacht zijn beperking.

Als uw kind geen of deels ontheffing krijgt van de leerplicht kunt u kiezen voor een doorstroom naar het speciaal onderwijs. Mocht u graag willen dat uw kind de gehele basisschoolperiode doorloopt bij stichting Lotta dan kunnen wij kijken of we een passend zorg/onderwijsarrangement kunnen samenstellen met de school. Helemaal afgestemd op de zorg- en onderwijsvraag van uw kind.

Onze kinderen

Stichting Lotta is een samen-naar-school-klas voor kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Wij werken samen met het Jenaplan Kindcentrum in Boxmeer.

U bent welkom om te kijken of stichting Lotta de plek is die het beste past bij uw kind en u als ouders. Het allerbelangrijkste is dat uw kind kan gedijen in het samen-naar-school-concept. Uw kind moet zich hier gelukkig voelen.

De plaatsing moet goed voelen voor: het kind, zijn/haar ouders, de andere kinderen, de begeleiders en de samenwerkingsschool.

De Lotta-klas bestaat uit een klein groepje van 6 á 7 kinderen per dag. Er wordt zowel in groepsverband als individueel gewerkt. Zorg, ontwikkeling, integratie en “onderwijs” in een warme en persoonlijke sfeer.

Diensten & werkwijze

Kwaliteit & veiligheid

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.
Stichting Lotta Boxmeer

Bezoekadres:

Jenaplan Kindcentrum
Frans Halsstraat 29
5831 CA Boxmeer
email: welkom@stichtinglotta.nl
tel: 06-11163221

Correspondentieadres:

Pastraat 11
5826 AL Groeningen
email: anneke@stichtinglotta.nl
tel: 06-12206186