Iedereen kan vriend worden

Draagt u stichting Lotta een warm hart toe dan kunt u ons op verschillende manieren steunen.

Gewoon door ons te volgen en onze verhalen met anderen te delen. Ook dat maakt een verschil naar een inclusieve samenleving!

Wilt u stichting Lotta financieel steunen, dan waarderen wij dat enorm. Hier leest u meer over donaties, acties en sponsors.

NSGK

Stichting Lotta is een “samen naar school”  klas volgens het concept van de NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind). De NSGK helpt bij de oprichting van Samen-naar-School-klassen. Dit zijn aangepaste klassen voor kinderen met een (meervoudige) beperking binnen een gewone basisschool. In hun eigen klas krijgen ze “onderwijs” op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Stichting Lotta wordt bij de opstart geholpen door de NSGK . Met behulp van hun financiële bijdrage kunnen wij aangepast meubilair en materialen aanschaffen. Daarnaast zijn zij zeer behulpzaam op het gebied van kennis en ervaring.

NSGK steunt de “Samen naar School” klassen in het project: Samen naar School. Lees meer over de NSGK via deze link.

Doneren

Stichting Lotta is voor haar werk afhankelijk van inkomsten via PGB.
Dit is niet voldoende om de stichting draaiende te houden en een duurzame basis te bieden voor onze kinderen. Ontwikkelingsmaterialen, aangepast spelmateriaal, leermethodes, hulpmiddelen en eens per jaar een schoolreisje zijn zaken die voor deze bijzondere klas veel meer kosten dan binnen reguliere klassen.
Uw gift is voor ons dus zeer waardevol. Wilt u als particulier of met uw bedrijf iets doen voor de kinderen van Stichting Lotta?

Dit kan door een bedrag over te maken aan Stichting Lotta te Boxmeer, bankrekeningnummer NL50RABO0317290908

Hartelijk bedankt!

Mede mogelijk gemaakt door

ANBI

Stichting Lotta is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Met deze erkenning zijn giften aan Stichting Lotta aftrekbaar voor donateurs (zowel voor inkomsten- of vennootschapsbelasting).

RSIN-nummer: 857251570

KvK-nummer: 67980260

Samen-naar-school-klassen

Stichting Lotta is aangesloten bij het samen-naar-school project van de NSGK. Hieronder enkele mooie voorbeelden van andere klassen.

Een speciaal dankjewel

Het afgelopen jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de opstart van Stichting Lotta. Wij zijn veel mensen nú al enorm dankbaar voor hun steun, interesse en vrijwillige inzet! Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen achter dit initiatief staan!

Bij de opzet zijn wij met een aantal concrete zaken geholpen, deze mensen willen wij in het bijzonder in het zonnetje zetten:

Logo

Gemaakt door Marocha Arredondo

Website

Gemaakt door neef Hans Wassink van Wavelabs

Foto’s

Gemaakt door Sanne Hendriks Fotografie

Statuten

Verzorgd door notariskantoor Vierlingsbeek

Flyer

Gemaakt door Jeltje Verhoeven