Aanmelding

Kennismaken en aanmelden

Voordat u uw kind gaat inschrijven, kunt u eerst contact opnemen met ons voor een oriënterend gesprek. Wij nemen uiteraard de tijd voor u in dit persoonlijk gesprek. Samen kijken we wat het beste is voor uw kind.

U bent welkom om een kijkje te nemen in de klas, om rond te kijken in de school en kennis te maken met de juffen van Stichting Lotta.

Samen kijken we naar de mogelijkheden die onze klas uw kind te bieden heeft.

Kan uw kind gedijen in het “samen naar school” concept en heeft u er als ouder een goed gevoel bij? Dan is Stichting Lotta een goede plek voor uw kind en helpen wij u graag bij de nodige zorgaanvragen en verwijzen u zo nodig door naar de juiste instanties voor de indicatie aanvraag.

Intake en plaatsing

Als uw kind officieel is ingeschreven vragen wij u een uitgebreid aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Daarin staat de eerste belangrijke informatie over uw kind. Er vindt ook een intake plaats met de persoonlijk begeleidster (Anja Raaijmakers of Steffy Berkvens) zodat u ons alles kunt vertellen wat belangrijk is voor u en uw kind. Ouders ondertekenen het aanmeldingsformulier en later ook het (start) individueel ontwikkelplan, dat is opgesteld n.a.v. ingebrachte informatie over uw kind.

Neem voor een oriëntatie of aanmelding contact op met Anneke Joren-Roelofs:
anneke@stichtinglotta.nl
06 – 12206186

Indicatie & bekostiging

Om gebruik te maken van de diensten van Stichting Lotta heeft u een geldige Jeugdwet indicatie of WLZ indicatie nodig, beide op basis van een Persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer je als ouders geconfronteerd wordt met een beperkt kind is er een hoop te regelen. Uw Sociaal Wijkteam kan u hierbij helpen. U komt dan terecht bij  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en/of stichting MEE. Met advies, persoonlijke ondersteuning en onafhankelijke informatie helpen zij u op weg. Zij verzorgen de aanvraag voor een eventuele indicatie op basis van PGB bij de gemeente (Jeugdwet) of bij het CIZ (WLZ)

Zodra de indicatie van uw kind geregeld is en er is plek in de klas, kan uw kind geplaatst worden. Er zijn dan verder geen kosten voor u als ouder.

Een Jeugdwet indicatie aanvragen?

U kunt een aanvraag doen bij uw gemeente. U wordt dan verwezen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Middels een keukentafel gesprek onderzoekt de consulent van CJG of u een Jeugdwet indicatie kunt krijgen, en zo ja, wat voor een soort begeleiding/zorg en voor welke periode.

Een WLZ indicatie aanvragen? 
U of uw (huis)arts kan een aanvraag doen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), het CIZ is een onafhankelijke organisatie. Het CIZ onderzoekt of u WLZ zorg kunt krijgen, en zo ja, hoeveel zorg en voor welke periode. Ook MEE  kan u van dienst zijn bij de aanvraag voor WLZ Zorg

U heeft ook recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Tarieven

Stichting Lotta vraagt 90 euro per dagdeel per kind. Hiervoor krijgt uw kind 4 uur individuele begeleiding (aandacht, ontwikkelingsstimulering cq onderwijs op maat, begeleiding bij de aansluitmomenten in de school), begeleiding groep (diverse groepslessen) en persoonlijke verzorging.

Buiten de dagdeel tarieven kunnen ouders gebruiken maken van een uur extra opvang. Komt u uw kind na 16.30 halen dan vragen wij een eigen bijdrage van 10 euro.

Voor kinderen met een zeer intensieve persoonlijke zorgvraag leveren wij maatwerk met een bijzonder uurtarief, omdat zij mogelijk in een volledige één op één situatie zorg krijgen.

Oudercommissie

De oudercommissie van stichting Lotta bestaat uit:

Hanneke van Katwijk
Nienke Lukassen
Irma Noijen

De oudercommissie is bereikbaar via: oudercommissie@stichtinglotta.nl

Bent u als ouder ook geïnteresseerd voor een plekje in de oudercommissie meld dit dan bij een van onze juffen.

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over dan kunt u altijd contact opnemen met de persoonlijk begeleider van uw kind of met de directrice van stichting Lotta.

Wij zullen altijd samen met u kijken naar een goede oplossing.

Mocht in een enkel geval het niet lukken om samen tot een oplossing te komen dan kan de onvrede leiden tot een klacht

Stichting Lotta zal in de toekomst lid worden van een klachtenportaal.