In onze visie staan al onze kinderen straks ook samen in de maatschappij zonder dat er nog sprake is van een wederzijdse vervreemding. We zijn op weg van inclusieve zorg en onderwijs naar een inclusieve maatschappij met, zoveel als mogelijk en wenselijk, een gezamenlijke invulling van het dagelijkse leven.

Elk kind kan leren, als het maar ontwikkelingsstimulering en onderwijs krijgt, dat bij hem/haar past. Liefst met leeftijdgenootjes zonder beperking. Want als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven. In een eigen sfeervolle klas is er naast goede zorg veel tijd en aandacht voor ontwikkeling. Er wordt ingezet op Early Intervention. Zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsgericht aanbod, afgestemd op het eigen niveau. Het zoeken van de juiste leerroute per kind. Waar mogelijk en wenselijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen op school, bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek, de muziekles, het speelkwartier, vieringen, eten, voorlezen, enz. Ook kinderen van de school en het dagverblijf zijn van harte welkom in onze bijzondere klas. Al snel zal blijken dat de kinderen heel veel samen kunnen doen.

Als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.

 • Het bieden van hoogwaardige en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulering en zorg aan kinderen met (meervoudige) beperkingen.
 • Het organiseren en inhoudelijk invullen van, zoveel als wenselijk, terugkerende contacten tussen kinderen mét en zonder (meervoudige) beperkingen.
 • Zo mogelijk verdergaande participatie in (voor-)schoolse activiteiten.
 • We kunnen gebruik maken van de verworvenheden van het (zeer) speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld door het implementeren van gepaste onderwijs-leerlijnen in de zorg-klas.
 • Het, met behulp van deskundigen, opstellen en uitvoeren van individueel gerichte ondersteuningsplannen.
 • Een omgeving creëren waarin het bovenstaande optimaal kan gedijen.
 • Ontwikkelingsstimulering en zorg bieden aan onze doelgroep door middel van een goed doordachte aanpak die zoveel mogelijk parallel loopt met de leerlijnen van peuterspeelzalen en basisscholen.
 • Wij stemmen eventuele methodische aanpak af op de hulpvraag van de groep en/of het individuele kind.
 • Voor de begeleiding van de kinderen zetten wij voldoende ervaren en goed geschoold personeel in. Tevens laten wij ons adviseren door specialisten zoals therapeuten en agogen. Wij begeleiden ouders ook naar deze specialistische zorg.
 • Het naar inhoud afstemmen van zoveel mogelijk contactmomenten tussen kinderen met en zonder een beperking binnen het kindcentrum.
 • Voor verantwoording, het opstellen van de ontwikkelingsdoelen en het vastleggen van de dagelijkse ontwikkelingen maken wij gebruik van een gecertificeerd volgsysteem.

Het ontstaan van stichting Lotta

De Stichting Lotta is opgericht door de initiatiefneemsters Anneke Joren-Roelofs en Anja Raaijmakers. Anneke is de moeder van Lotta. Lotta is een lief meisje met een meervoudig beperking en een forse ontwikkelingsachterstand. Naast moeder heeft Anneke binnen een orthopedagogische dagbehandeling voor kinderen met een meervoudige beperking gewerkt. Ze heeft zorg- en onderwijsbevoegdheden(PABO).

Anja werkt in de zorg in het speciaal onderwijs. Naast haar reguliere werk is zij ook al jaren Lotta’s individueel begeleidster. Anja vangt Lotta op bij haar thuis en biedt ook ontwikkelingsstimulering in andere dagelijkse situaties. Zij heeft veel ervaring met kinderen met een beperking. Ook Anja heeft op een orthopedagogische dagbehandeling gewerkt. Anja heeft de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk en Z-Verpleegkunde afgerond.

Op zoek naar een opvang voor Lotta, maar vooral ook een plek, dichtbij huis, waar Lotta zich écht zou kunnen ontwikkelen.  Een klas met ruim voldoende personele bezetting en een soort van schools aanbod, samen met andere kinderen, met of zonder beperking, dát zou het moeten worden.

Ik zocht een warm ontwikkelingsnest, niet helemaal apart van gewone kinderen. Dichtbij huis! Zelf brengen, zelf halen, een praatje maken met de juf/meester over hoe het was gegaan. Een plek waar Lotta met veel plezier naar toe zou gaan en waar ik haar, als moeder, vol vertrouwen naar toe zou kunnen brengen……….en daar was “Stichting Liz”. Een prachtig initiatief helemaal passend in ons beeld van een goede ontwikkelingsplek. Kleine groepjes kinderen per ontwikkel-klas , voldoende lieve juffen, “het warme ontwikkelingsnest” met een schools aanbod, gewoon in de wijk…alleen het was niet onze wijk, niet onze omgeving. Een groepje 35 km verderop in Nijmegen. 70 km brengen en 70 km halen.

Het idee was snel geboren: “we gaan het zelf doen en dicht bij huis”.

Anja had al vaker gezegd dat ze graag een eigen ontwikkelingsgroepje zou willen beginnen, dat beter paste bij haar idealen van goede zorg en ontwikkeling.

Het Jenaplan Kindcentrum in Boxmeer omarmt in haar visie de brede zorg voor kinderen. Hier liggen kansen om de school en de maatschappij een extra dimensie te geven, door te gaan samenwerken met deze specialistische dagbesteding, zoals de Stichting Lotta wil zijn.

De kracht van “Stichting Lotta” zit hem vooral in het tot stand brengen en het onderhouden van de onderlinge relatie tussen kinderen met een beperking en kinderen zonder beperking. Het opheffen van de wederzijdse vervreemding van elkaar. Het bijdragen aan een gezonde samenleving waarin ieder zijn plek vindt. Samen spelen en werken, maar ook apart, zoals dat op meerdere niveaus vaak/soms nodig is. Sociale integratie mag aanvankelijk als hoofddoel gelden. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsvorm en de beschikbare expertise, kan de inhoudelijke invulling van de wederzijdse contacten ook op andere gebieden groeien. (Groeien naar zorg-onderwijs-arrangementen). Daarnaast willen wij een plek bieden waar ouders zich gehoord voelen in een warme persoonlijke benadering.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) steunt van harte en overtuigd de ontwikkeling naar “inclusief onderwijs” in Nederland, volgens het “samen-naar-school” concept.

Ons bestuur bestaat uit 5 kundige en betrokken bestuurders:

Danny van der Meulen: voorzitter
Luc Creemers: penningmeester
Marloes Hoessen-Maas: secretaris
Paul van Rijssel: bestuurslid
Marijke van Duijnhoven: bestuurslid

Raad van toezicht:

Harmen Haanstra: voorzitter
Dorien Uiterwaal: raadslid

Impressie van onze klas
  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.