Home

Samen naar School

Dicht bij huis naar school gaan. Samen met andere kinderen met of zonder beperking. Een eigen veilige klas met voldoende tijd om aan te sluiten bij de klassen in het basisonderwijs, de reguliere peuterspeelzaal, kinderdagverblijf & buiten schoolse opvang. Een ontwikkelings- en onderwijsaanbod dat echt passend is en werkt voor iedereen!

Zorg met liefde

Onze juffen zorgen met veel liefde en geduld voor de kinderen. De continuïteit hierin is van groot belang. Een goed geschoold en divers team. De zorg die we bieden is afgestemd op het kind, er is tijd en rust voor goede zorg. Ook binnen de zorgbehoefte wordt gekeken waar ontwikkeling op een natuurlijke manier kan worden geïntegreerd!

Investeren in leren

Alle kinderen hebben een individueel ontwikkelprogramma dat aansluit bij hun leerbehoefte en de wensen van ouders. Investeren in ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Wij kijken en denken in kansen en mogelijkheden. Er is genoeg tijd en begeleiding om dit mogelijk te maken. Daar maken we een verschil!

Welkom bij Stichting Lotta

Stichting Lotta is een Samen naar School klas. Een bijzondere klas in een gewone school. Bij Stichting Lotta zie je kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of (meervoudige) beperking en op gezette tijden ook kinderen van de samenwerkingsscholen en het dagverblijf. Zij spelen en leren dan samen. De kinderen krijgen een ontwikkelingsgericht aanbod, afgestemd op hun eigen niveau.

Bij stichting Lotta hebben de kinderen ook hun speelleermomenten op de samenwerkingsschool, altijd met individuele begeleiding vanuit de Lotta-klas. Onze zorgkinderen kunnen nu dicht bij huis, met buurtgenootjes naar school.

  • Stichting Lotta biedt op 2 locaties een Samen naar School klas.
  • Sinds november 2017 zijn wij gevestigd in het Jenaplan Kindcentrum in Boxmeer.
  • Sinds mei 2020 zijn wij gevestigd in het Kindcentrum in Mill.

Samen naar School

Onze doelgroep

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of (meervoudige) beperking die zich fijn voelen in ons Samen naar School concept.

Actief leren

Een passend aanbod met een heldere leerroute voor ieder kind. Altijd afgestemd met ouders/verzorgers.

Hulpmiddelen

Daar waar nodig zetten wij hulpmiddelen in. Dit doen we in overleg met ouders, therapeuten en onze GZ-psycholoog.

Gevuld dagprogramma

Een schools dagprogramma, met de juiste afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Ruimte voor aansluitmomenten binnen de reguliere setting en mogelijkheden voor BSO.

Leeftijd

Kinderen in de kalender leeftijd van 2 t/m ± 12 jaar, van peuter- tot einde basisschool leeftijd. De cognitieve leeftijd maakt niets uit, iedereen welkom!

Blijdschap en veiligheid

Een gelukkig kind dat zich veilig voelt komt het beste tot ontwikkeling. Die basis is heel belangrijk en daar investeren wij graag in.

Alles met liefde

We werken met bevlogen mensen die hart hebben voor het werk dat ze doen. Het contact met de kinderen en ouders is dan ook heel nauw.

Juffen en therapeuten

Wij werken met ervaringsdeskundigen voor onze doelgroep. Zowel de juffen als de therapeuten zijn goed geschoold, we hebben een divers team dat elkaar goed aanvult.

Visie

In onze visie staan deze kinderen straks ook samen in de maatschappij zonder dat er nog sprake is van een wederzijdse vervreemding. We zijn op weg van inclusieve zorg en onderwijs naar een inclusieve maatschappij met, zoveel als mogelijk en wenselijk, een gezamenlijke invulling van het dagelijkse leven.

Elk kind kan leren, als het maar ontwikkelingsstimulering en onderwijs krijgt, dat bij hem/haar past. Liefst met leeftijdgenootjes zonder beperking. Want als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven. In een eigen sfeervolle klas is er naast goede zorg veel tijd en aandacht voor ontwikkeling. Er wordt ingezet op Early Intervention. Zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsgericht aanbod, afgestemd op het eigen niveau. Het zoeken van de juiste leerroute per kind. Waar mogelijk en wenselijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen op school, bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek, de muziekles, het speelkwartier, vieringen, eten, voorlezen, enz. Ook kinderen van de school en het dagverblijf zijn van harte welkom in onze bijzondere klas. Al snel zal blijken dat de kinderen heel veel samen kunnen doen.

Als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, zullen zij het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.

Onze Locaties

Ons Team

Juf Ellen

Begeleider Flex

Juf Anne

Persoonlijk begeleider

Juf Fleur

Begeleider

Juf Kim

Persoonlijk Begeleider

Anneke

Onze directeur

Juf Hanneke

Beleidsmedewerker

Juf Anja

Coördinator Boxmeer

Juf Mayke

Coördinator Mill

Juf Janine

Persoonlijk begeleider

Juf Malou

Begeleider

Juf Lucie

Persoonlijk begeleider

Marleen Schaapveld

GZ-psycholoog

Juf Henriëtte

Begeleider

Juf Lian

Persoonlijk begeleider

Juf Yvonne

Voor altijd in ons hart

Onze Gallerij

Onze samenwerkingspartners

De afgelopen jaren zijn we ons helemaal thuis gaan voelen in het Jenaplan Kindcentrum in boxmeer. We hebben een hele fijne en intensieve samenwerking opgebouwd met Jenaplanbasisscholen de Peppels, de Canadas en Spring Kinderopvang Boxmeer.

Sinds mei 2020 zijn we ook een samenwerking gestart met alle partijen van het Kind Centrum in Mill. Door de corona hebben we nog niet de kans gekregen om een intensieve samenwerking tot stand te brengen. Maar alle partners zijn welwillend en enthousiast. Dat ligt ten grondslag aan het succes van een Samen naar School klas. Samen denken we in mogelijkheden om de samenwerking van de grond te krijgen. Fijn dat we zo warm ontvangen zijn door de volgende locaties:

Bekijk onze laatste video!

Neem een kijkje in onze klassen!

Image

Vacatures

Wil jij ook werken bij stichting Lotta?

Vind hier onze meest recente vacatures:

  • Helaas zijn er momenteel geen vacatures beschikbaar.

Tevreden ouders zeggen

Vrienden van Stichting Lotta

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie

Aanmelding

Als u uw kind wilt inschrijven neem dan eerst contact met ons op. In een persoonlijk gesprek maken we kennis met elkaar en kijken we samen wat het beste is voor uw kind.

Een oriëntatie op een van onze locaties kan erg prettig voor u zijn zodat u een beeld krijgt van de klas(sen), de sfeer en de medewerkers.

Samen kijken we naar de mogelijkheden die de Lotta-klas uw kind zou kunnen bieden. Ook helpen we u graag op weg met een indicatie-aanvraag bij de Jeugdwet of WLZ.

Neem voor aanmelding contact op met Anneke Joren-Roelofs:

anneke@stichtinglotta.nl
06 – 15534432